Logo

कार्यक्रम तालिका

 • स्टेशन खुल्ला

  05:00 am - 00:00 am

 • आध्यात्मिक संसार

  05:00 am - 06:00 am

 • कायाकैरन

  06:00 am - 06:30 am

 • मलमला प्राइम समाचार

  06:30 am - 07:15 am

 • बि.बि.सी.

  07:15 am - 07:30 am

 • मुक्तिको मार्ग

  08:30 am - 09:00 am

 • नेपाल खबर

  09:00 am - 09:15 am

 • पप गीत

  09:15 am - 10:00 am

 • लोक मञ्जरी

  10:00 am - 11:00 am

 • नेपाली फिल्म गीत

  11:00 am - 12:00 pm

 • नेपाल खबर

  12:00 pm - 12:15 pm

 • हमन घर आगना

  12:15 pm - 1:00 pm

 • आधुनिक गीत

  1:00 pm - 2:00 pm

 • हिन्दी गीत

  2:00 pm - 3:00 pm

 • नेपाल खबर

  3:00 pm - 3:15 pm

 • लोक तथा दोहोरी गीत

  3:15 pm - 4:00 pm

 • नेपाली फिल्म गीत

  4:00 pm - 5:00 pm

 • आशाको किरण

  5:00 pm - 5:30 pm

 • मार्ग दर्शन

  5:30 pm - 6:00 pm

 • नेपाल खबर

  6:00 pm - 6:15 pm

 • मलमला प्राइम समाचार

  6:35 pm - 7:15 pm

 • खुशी विद्यार्थी

  7:30 pm - 8:00 pm

 • नेपाल दर्पण

  8:00 pm - 8:30 pm

 • बि.बि.सी.

  8:45 pm - 9:15 pm

 • आधुनिक गीत

  9:15 pm - 10:00 pm

 • आध्यामिक संसार

  10:00 pm - 10:30 pm

 • हिन्दी गीत

  10:30 pm - 11:00 pm

 • स्टेशन बन्द

  11:00 pm - 00:00 am

 • स्टेशन खुल्ला

  05:00 am - 00:00 am

 • आध्यात्मिक संसार

  05:05 am - 06:00 am

 • कायाकैरन

  06:00 am - 06:30 am

 • मलमला प्राइम समाचार

  06:30 am - 07:15 am

 • बि.बि.सी.

  07:15 am - 07:30 am

 • मुक्तिको मार्ग

  08:30 am - 09:00 am

 • नेपाल खबर

  09:00 am - 09:15 am

 • पप गीत

  09:15 am - 10:00 am

 • लोक मञ्जरी

  10:00 am - 11:00 am

 • नेपाली फिल्म गीत

  11:00 am - 12:00 pm

 • नेपाल खबर

  12:00 pm - 12:15 pm

 • थारु तथा भोजपुरी गीत

  12:15 pm - 1:00 pm

 • आधुनिक गीत

  1:00 pm - 2:00 pm

 • हिन्दी गीत

  2:00 pm - 3:00 pm

 • नेपाल खबर

  3:00 pm - 3:15 pm

 • लोक तथा दोहोरी गीत

  3:15 pm - 4:00 pm

 • नेपाली फिल्म गीत

  4:00 pm - 5:00 pm

 • आशाको किरण

  5:00 pm - 5:30 pm

 • मार्ग दर्शन

  5:30 pm - 6:00 pm

 • नेपाल खबर

  6:00 pm - 6:15 pm

 • मलमला प्राइम समाचार

  6:35 pm - 7:15 pm

 • खुशी विद्यार्थी

  7:30 pm - 8:00 pm

 • नेपाल दर्पण

  8:00 pm - 8:30 pm

 • बि.बि.सी.

  8:45 pm - 9:15 pm

 • अजर अमर गीतहरु

  9:15 pm - 10:00 pm

 • आध्यामिक संसार

  10:00 pm - 10:30 pm

 • हिन्दी गीत

  10:30 pm - 11:00 pm

 • स्टेशन बन्द

  11:00 pm - 00:00 am

 • स्टेशन खुल्ला

  05:00 am - 00:00 am

 • आध्यात्मिक संसार

  05:05 am - 06:00 am

 • कायाकैरन

  06:00 am - 06:30 am

 • मलमला प्राइम समाचार

  06:30 am - 07:15 am

 • बि.बि.सी.

  07:15 am - 07:30 am

 • खुशी विद्यार्थी

  07:30 am - 08:00 am

 • मलमला शुभ बिहानी

  08:00 am - 08:30 am

 • मुक्तिको मार्ग

  08:30 am - 09:00 am

 • नेपाल खबर

  09:00 am - 09:15 am

 • पप गीत

  09:15 am - 10:00 am

 • लोक मञ्जरी

  10:00 am - 11:00 am

 • नेपाली फिल्म गीत

  11:00 am - 12:00 pm

 • नेपाल खबर

  12:00 pm - 12:15 pm

 • हमन घर आगना

  12:15 pm - 1:00 pm

 • मलमला न्युज अपडेट

  1:00 pm - 1:15 pm

 • आधुनिक गीत

  1:15 pm - 2:00 pm

 • मलमला समाचार

  2:00 pm - 2:30 pm

 • हिन्दी गीत

  2:30 pm - 3:00 pm

 • नेपाल खबर

  3:00 pm - 3:15 pm

 • लोक तथा दोहोरी गीत

  3:15 pm - 4:00 pm

 • मलमला न्युज अपडेट

  4:00 pm - 4:15 pm

 • नेपाली फिल्म गीत

  4:15 pm - 5:00 pm

 • बाल गीत

  5:00 pm - 5:30 pm

 • मुक्तिको सन्देश

  5:30 pm - 6:00 pm

 • नेपाल खबर

  6:00 pm - 6:15 pm

 • मलमला प्राइम समाचार

  6:35 pm - 7:15 pm

 • लोक तथा दोहोरी गीत

  7:15 pm - 8:00 pm

 • खुशी विद्यार्थी

  7:30 pm - 8:00 pm

 • नेपाल दर्पण

  8:00 pm - 8:30 pm

 • बि.बि.सी.

  8:45 pm - 9:15 pm

 • आधुनिक गीत

  9:15 pm - 10:00 pm

 • आध्यामिक संसार

  10:00 pm - 10:30 pm

 • हिन्दी गीत

  10:30 pm - 11:00 pm

 • स्टेशन बन्द

  11:00 pm - 00:00 am

 • स्टेशन खुल्ला

  05:00 am - 00:00 am

 • आध्यात्मिक संसार

  05:05 am - 06:00 am

 • कायाकैरन

  06:00 am - 06:30 am

 • मलमला प्राइम समाचार

  06:30 am - 07:15 am

 • बि.बि.सी.

  07:15 am - 07:30 am

 • खुशी विद्यार्थी

  07:30 am - 08:00 am

 • मलमला शुभ बिहानी

  08:00 am - 08:30 am

 • मुक्तिको मार्ग

  08:30 am - 09:00 am

 • नेपाल खबर

  09:00 am - 09:15 am

 • पप गीत

  09:15 am - 10:00 am

 • लोक मञ्जरी

  10:00 am - 11:00 am

 • नेपाली फिल्म गीत

  11:00 am - 12:00 pm

 • नेपाल खबर

  12:00 pm - 12:15 pm

 • हमन घर आगना

  12:15 pm - 1:00 pm

 • मलमला न्युज अपडेट

  1:00 pm - 1:15 pm

 • आधुनिक गीत

  1:15 pm - 2:00 pm

 • मलमला समाचार

  2:00 pm - 2:30 pm

 • हिन्दी गीत

  2:30 pm - 3:00 pm

 • नेपाल खबर

  3:00 pm - 3:15 pm

 • लोक तथा दोहोरी गीत

  3:15 pm - 4:00 pm

 • मलमला न्युज अपडेट

  4:00 pm - 4:15 pm

 • नेपाली फिल्म गीत

  4:15 pm - 5:00 pm

 • बाल बालिका

  5:00 pm - 5:30 pm

 • मुक्तिको सन्देश

  5:30 pm - 6:00 pm

 • नेपाल खबर

  6:00 pm - 6:15 pm

 • मलमला प्राइम समाचार

  6:35 pm - 7:15 pm

 • लोक तथा दोहोरी गीत

  7:15 pm - 8:00 pm

 • खुशी विद्यार्थी

  7:30 pm - 8:00 pm

 • नेपाल दर्पण

  8:00 pm - 8:30 pm

 • बि.बि.सी.

  8:45 pm - 9:15 pm

 • बुलबुल

  9:15 pm - 10:00 pm

 • आध्यामिक संसार

  10:00 pm - 10:30 pm

 • हिन्दी गीत

  10:30 pm - 11:00 pm

 • स्टेशन बन्द

  11:00 pm - 00:00 am

 • स्टेशन खुल्ला

  05:00 am - 00:00 am

 • आध्यात्मिक संसार

  05:05 am - 06:00 am

 • कायाकैरन

  06:00 am - 06:30 am

 • मलमला प्राइम समाचार

  06:30 am - 07:15 am

 • बि.बि.सी.

  07:15 am - 07:30 am

 • खुशी विद्यार्थी

  07:30 am - 08:00 am

 • मलमला शुभ बिहानी

  08:00 am - 08:30 am

 • मुक्तिको मार्ग

  08:30 am - 09:00 am

 • नेपाल खबर

  09:00 am - 09:15 am

 • पप गीत

  09:15 am - 10:00 am

 • लोक मञ्जरी

  10:00 am - 11:00 am

 • नेपाली फिल्म गीत

  11:00 am - 12:00 pm

 • नेपाल खबर

  12:00 pm - 12:15 pm

 • हमन घर आगना

  12:15 pm - 1:00 pm

 • मलमला न्युज अपडेट

  1:00 pm - 1:15 pm

 • आधुनिक गीत

  1:15 pm - 2:00 pm

 • मलमला समाचार

  2:00 pm - 2:30 pm

 • हिन्दी गीत

  2:30 pm - 3:00 pm

 • नेपाल खबर

  3:00 pm - 3:15 pm

 • लोक तथा दोहोरी गीत

  3:15 pm - 4:00 pm

 • मलमला न्युज अपडेट

  4:00 pm - 4:15 pm

 • नेपाली फिल्म गीत

  4:15 pm - 5:00 pm

 • बाल बालिका

  5:00 pm - 5:30 pm

 • बाल बाटिका

  5:30 pm - 6:00 pm

 • नेपाल खबर

  6:00 pm - 6:15 pm

 • मलमला प्राइम समाचार

  6:35 pm - 7:15 pm

 • त्रिवेणी

  7:15 pm - 8:00 pm

 • खुशी विद्यार्थी

  7:30 pm - 8:00 pm

 • नेपाल दर्पण

  8:00 pm - 8:30 pm

 • बि.बि.सी.

  8:45 pm - 9:15 pm

 • अजर अमर गीतहरु

  9:15 pm - 10:00 pm

 • आध्यामिक संसार

  10:00 pm - 10:30 pm

 • हिन्दी गीत

  10:30 pm - 11:00 pm

 • स्टेशन बन्द

  11:00 pm - 00:00 am

 • आध्यात्मिक संसार

  05:00 am - 06:00 am

 • स्टेशन खुल्ला

  05:00 am - 00:00 am

 • आध्यात्मिक संसार

  05:05 am - 06:00 am

 • कायाकैरन

  06:00 am - 06:30 am

 • मलमला प्राइम समाचार

  06:30 am - 07:15 am

 • बि.बि.सी.

  07:15 am - 07:30 am

 • हाम्रो सैनामैना राम्रो सैनामैना

  07:30 am - 08:00 am

 • खुशी विद्यार्थी

  07:30 am - 08:00 am

 • मलमला शुभ बिहानी

  08:00 am - 08:30 am

 • नारी आशा

  08:30 am - 09:00 am

 • नेपाल खबर

  09:00 am - 09:15 am

 • पप गीत

  09:15 am - 10:00 am

 • लोक मञ्जरी

  10:00 am - 11:00 am

 • नेपाली फिल्म गीत

  11:00 am - 12:00 pm

 • नेपाल खबर

  12:00 pm - 12:15 pm

 • हमन घर आगना

  12:15 pm - 1:00 pm

 • मलमला न्युज अपडेट

  1:00 pm - 1:15 pm

 • आधुनिक गीत

  1:15 pm - 2:00 pm

 • मलमला समाचार

  2:00 pm - 2:30 pm

 • हिन्दी गीत

  2:30 pm - 3:00 pm

 • नेपाल खबर

  3:00 pm - 3:15 pm

 • लोक तथा दोहोरी गीत

  3:15 pm - 4:00 pm

 • मलमला न्युज अपडेट

  4:00 pm - 4:15 pm

 • नेपाली फिल्म गीत

  4:15 pm - 5:00 pm

 • बाल गीत

  5:00 pm - 5:30 pm

 • बाल बाटिका

  5:30 pm - 6:00 pm

 • नेपाल खबर

  6:00 pm - 6:15 pm

 • मलमला प्राइम समाचार

  6:35 pm - 7:15 pm

 • लोक तथा दोहोरी गीत

  7:15 pm - 8:00 pm

 • खुशी विद्यार्थी

  7:30 pm - 8:00 pm

 • नेपाल दर्पण

  8:00 pm - 8:30 pm

 • बि.बि.सी.

  8:45 pm - 9:15 pm

 • आधुनिक गीत

  9:15 pm - 10:00 pm

 • हाम्रो सैनामैना राम्रो सैनामैना

  9:15 pm - 10:00 pm

 • आध्यामिक संसार

  10:00 pm - 10:30 pm

 • हिन्दी गीत

  10:30 pm - 11:00 pm

 • स्टेशन बन्द

  11:00 pm - 00:00 am

 • स्टेशन खुल्ला

  05:00 am - 00:00 am

 • आध्यात्मिक संसार

  05:00 am - 06:00 am

 • आध्यात्मिक संसार

  05:05 am - 06:00 am

 • बि.बि.सी.

  07:15 am - 07:30 am

 • खुशी विद्यार्थी

  07:30 am - 08:00 am

 • जीवन दर्पण

  08:00 am - 08:30 am

 • स्पर्श

  08:30 am - 09:00 am

 • नेपाल खबर

  09:00 am - 09:15 am

 • पप गीत

  09:15 am - 10:00 am

 • लोक मञ्जरी

  10:00 am - 11:00 am

 • नेपाली फिल्म गीत

  11:00 am - 12:00 pm

 • नेपाल खबर

  12:00 pm - 12:15 pm

 • हमन घर आगना

  12:15 pm - 1:00 pm

 • मलमला न्युज अपडेट

  1:00 pm - 1:15 pm

 • आधुनिक गीत

  1:15 pm - 2:00 pm

 • मलमला समाचार

  2:00 pm - 2:30 pm

 • हिन्दी गीत

  2:30 pm - 3:00 pm

 • नेपाल खबर

  3:00 pm - 3:15 pm

 • लोक तथा दोहोरी गीत

  3:15 pm - 4:00 pm

 • मलमला न्युज अपडेट

  4:00 pm - 4:15 pm

 • नेपाली फिल्म गीत

  4:15 pm - 5:00 pm

 • त्रिवेणी

  5:00 pm - 6:00 pm

 • नेपाल खबर

  6:00 pm - 6:15 pm

 • मलमला प्राइम समाचार

  6:35 pm - 7:15 pm

 • लोक तथा दोहोरी गीत

  7:15 pm - 8:00 pm

 • नेपाल दर्पण

  8:00 pm - 8:30 pm

 • बि.बि.सी.

  8:45 pm - 9:15 pm

 • आधुनिक गीत

  9:15 pm - 10:00 pm

 • आध्यामिक संसार

  10:00 pm - 10:30 pm

 • हिन्दी गीत

  10:30 pm - 11:00 pm

 • स्टेशन बन्द

  11:00 pm - 00:00 am